Verschil Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV)

Naast het “standaard” verzekeren van een auto is het raadzaam om een of meerdere aanvullende verzekeringen af te sluiten. Twee van deze aanvullende verzekeringen zijn Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV). De namen lijken veel op elkaar, maar wat houden deze verzekeringen nu precies in? Een andere naam die voor Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV) gebruikt wordt is Personen Ongevallen Inzittendenverzekering (POI).

De Ongevallen Inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Deze verzekering keert een vast bedrag uit als u of uw passagiers overlijden of blijvend invalide raken bij een ongeval. Of u of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval maakt daarbij niet uit. Daarom keert de Ongevallen Inzittendenverzekering na een ongeval direct uit en hoeft u niet eerst te wachten tot de schuldvraag is beantwoord, wat soms maanden duurt.

Het bedrag dat de Ongevallen Inzittendenverzekering uitkeert, verschilt per verzekeraar en varieert tussen de 10.000 en 20.000 euro bij overlijden. Bij blijvende invaliditeit ligt de uitkering tussen de 20.000 en 50.000 euro.

De Schade Verzekering Inzittenden is, zoals de naam al zegt, een schadeverzekering. U krijgt bij schade niet een vast bedrag uitgekeerd, maar de verzekering vergoedt de daadwerkelijk schade van de inzittende. De verzekeraar vergoedt zowel letselschade als materiële schade. Ook wordt schade vergoedt aan spullen die u met de auto vervoerde tijdens het ongeval.

De dekking (het uit te keren bedrag) ligt een stuk hoger van bij de Ongevallen Inzittendenverzekering, namelijk rond de 1 miljoen euro. Naast letselschade wordt ook zaakschade vergoed. Ook bij de Schade Verzekering Inzittenden speelt de schuldvraag geen rol.

Belangrijkste verschillen ongevallen inzittendenverzekering en schade verzekering inzittenden.

Belangrijkste verschillen ongevallen inzittendenverzekering en schade verzekering inzittenden.

Advies

Welke verzekering past het beste bij u? Officieel mag MobilityMatch geen verzekeringsadvies geven omdat wij geen AFM-vergunning hebben. Daarom geven wij geen advies, maar zetten we de feiten op een rijtje. Een inzittenden verzekering wordt vaak afgesloten met het idee dat de passagiers bij een ongeval anders niet verzekerd zijn. Feitelijk is dit onjuist. Passagiers vallen onder de WA-dekking van de verzekeringsmaatschappij of de WA-dekking van de veroorzakende partij. Voor de bestuurder is de verzekering vooral van nut als hij zelf schuldig is aan het ongeval of als er geen schuldige valt aan te wijzen. De WA-verzekering keert dan namelijk niets uit en de bestuurder kan een groot deel van zijn eigen schade niet verhalen als hij het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. De zorgverzekering vergoedt weliswaar de medische kosten, maar niet de kosten van een uitvaart of blijvende invaliditeit. De schadeverzekering inzittenden vergoedt tot een bepaald maximum wel de werkelijke schade van de bestuurder en zijn passagiers. Het kan dan gaan om letselschade, schade aan bagage, gederfde inkomsten, smartengeld, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten. Aan u om te bepalen welke verzekering het beste bij u past… De meerprijs van de Schade Verzekering Inzittenden ten opzichte van de Ongevallen Inzittendenverzekering bedraagt hooguit enkele euro’s per maand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *