Nieuwe auto: kopen of leasen?

Kopen of leasen?
Een auto kopen of leasen? Privé rijden of toch zakelijk? Bijtelling of kilometers bijhouden? Wat is het beste voor mij? In deze blog zullen deze vragen puntsgewijs behandeld worden, zodat je een duidelijk overzicht krijgt.

Heb ik een auto nodig?
De eerste belangrijke vraag: heb ik wel een auto nodig? Een auto, eigen bezit dan wel geleased, kost gemiddeld al snel enkele honderden euro’s per maand. Bij een jaarkilometrage onder de 5.000 km is het meestal goedkoper om een (deel-)auto te huren of met het openbaar vervoer te gaan. Uiteraard maakt een auto je wel flexibeler. En reizen via openbaar vervoer kan je net even wat minder professioneel over laten komen bij een potentiële opdrachtgever.

Zakelijk rijden of privé.
Het voordeel van zakelijk rijden is dat je alle kosten zakelijk kunt opvoeren en dat de BTW terug te vorderen is. Hierbij ga ik er vanuit dat je als ondernemer de BTW kunt verrekenen. Daar tegenover staat dat je bijtelling dient te betalen indien je op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto. En daarnaast vindt er eens per jaar een BTW-verrekening ivm privégebruik plaats. Dit bedrag is gelijk aan 2.7% van de fiscale waarde van de auto.

Indien je privé een auto rijdt, hoeft er uiteraard geen bijtelling betaald te worden. De kosten die je maakt zijn echter dan niet zakelijk aftrekbaar, net als de BTW.* De zakelijke kilometers die je rijdt kunnen tegen 19 cent per kilometer belastingvrij gedeclareerd worden. Een hoger bedrag kan uiteraard ook, daar over dat hogere bedrag moet dan wel belasting betaald worden.

* De BTW kan bij aanschaf van de auto teruggevorderd voor het zakelijk gebruikte deel van de totaal gereden km. Belangrijk is dat het dan gaat om een nieuwe auto, of dat de gebruikte auto een BTW-auto is. Dit houdt in dat de BTW terug te vorderen is. Als van je totaal jaarkilometrage 50% zakelijk is, betekent dit dat je 50% van de BTW kunt terugvorderen.

Wanneer zakelijk of privé rijden? Dat is per situatie afhankelijk. Als vuistregel kan ik meegeven: Bij de aanschaf / lease van een nieuwe auto’s is zakelijk rijden interessant. De zakelijke voordelen (BTW terugvorderen en de kosten zakelijk declareren) zijn groter dan het nadeel (bijtelling betalen). Hoe ouder de auto, hoe interessanter het wordt om de auto van privé te rijden.

Kopen of leasen?
Bij de vraag: Kopen of leasen? krijg je veel goedbedoelde adviezen. Met allemaal diverse uitgangspunten.

Het kopen van een auto is het meest interessant als je de auto in één keer kunt betalen en het geld niet nodig hebt voor andere doeleinden. Daarnaast kan kopen ook interessant zijn als je voor een langere periode (minimaal 5 jaar) met de auto wilt rijden, weinig kilometers rijdt en/of flexibel wilt zijn.

Qua leasen zijn er overall twee smaken: financiële lease en operationele leasen. Financiële lease is gewoon een zakelijk lening. De auto wordt geactiveerd op de balans en wordt je eigendom nadat je aan de bank de laatste termijn hebt betaald. Zaken als onderhoud, verzekering, afschrijving etcetera komen allemaal voor eigen rekening. Deze vorm van lease is interessant wanneer je niet direct de liquiditeit hebt om een auto zelf te betalen. Of wanneer je met je geld meer rendement kunt maken in je eigen onderneming, dan dat je kunt besparen op rentekosten. Ook wanneer je weinig kilometers rijdt en/of uiteindelijk bezit van de auto belangrijk voor je is, kan financiële lease een goede optie voor je zijn.

Bij operationele lease betaal je voor het gebruik van de auto. De voordelen zijn dat je maandelijks een vast bedrag betaalt en dat zaken als onderhoud, verzekering, afschrijving, reparatie en dergelijke allemaal zijn inbegrepen. De financiële risico’s zijn voor de leasemaatschappij en aan het einde van de leaseperiode lever je de auto weer in en zoek je een nieuwe uit. Het nadeel is dat je voor een bepaalde periode aan het contract vast zit en dat het verkorten van de leaseperiode bijna altijd resulteert in (fors) bijbetalen.

Operationele lease is vooral interessant als je relatief veel kilometers maakt en wanneer gemak en financiële zekerheid belangrijk voor jou zijn. Als je nu een relatief hoge verzekeringspremie betaalt, kan deze vorm van leasen ook interessant zijn. Leasemaatschappijen verzekeren collectief hun wagenpark, waarbij de verzekeringspremie vergelijkbaar is met ca 60% no-claimkorting. Deze korting staat gelijk aan ca 6 jaar schadevrij rijden.

Hoe wordt bijtelling berekend?
Als je zakelijk een auto rijdt, waarmee je gemiddeld op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt, dan dien je bijtelling betalen. De bijtelling wordt berekend op basis van een percentage over de cataloguswaarde van de auto. Vanaf 2017 zijn er twee tarieven: 4% en 22% bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden geldt het tarief van 4%. Alle overige auto’s vallen in een regeling van 22% bijtelling. In voorgaande jaren waren ook nog andere tarieven, te weten: 0%, 7%, 14%, 15%, 20%, 21% en 25% bijtelling. Dit percentage is geldig voor een periode van 60 maanden vanaf de eerste kentekenregistratiedatum.

Rekenvoorbeeld:

Catalogusprijs € 19.950,00
Bijtellingspercentage 22%
Bruto bijtelling € 4.389,00
Belastingtarief 40,80%
Netto bijtelling per maand € 149,23

De netto kosten voor de bijtelling zijn dus afhankelijk van 3 factoren: catalogusprijs, bijtellingspercentage en het loonbelastingtarief.

Neem gerust contact op voor meer informatie en of een kosteloos adviesgesprek.

Vergelijken van leaseoffertes in 12 stappen – Deel 2

appels met appels

 

 

 

In de vorige blog hebben we de eerste 6 stappen behandeld van het 12-stappenplan om leaseoffertes te vergelijken. In deze blog behandelen we de laatste 6 stappen.

 1. Verzekeringsvoorwaarden
 • Op welke basis is de verzekeringspremie gebaseerd?
  • Afgekochte no-claim / collectiviteit. Dit houdt in dat de verzekeringspremie is gebaseerd op basis van het gehele wagenpark van de leasemaatschappij. Bij een niet verhaalbare schade zal de premie niet verhoogd worden.
  • No-claimkorting. Dit houdt in dat de premie gebaseerd wordt op basis van het aantal schade vrije jaren die u heeft. En / of de verzekeringspremie wordt aangepast (lees: verhoogd) op het moment dat u een niet verhaalbare schade heeft.
 • Hoe gaat de leasemaatschappij om met de (eventuele) jaarlijkse premieverhoging? Ook al heeft u geen schade geclaimd.
 • Zijn er aanvullende verzekeringen inbegrepen?
 • Geldt er een toeslag van het eigen risico voor berijders onder een bepaalde leeftijd?
 • Wie mogen er, naast de vaste bestuurder, nog meer in de auto rijden?
 1. Vervangend vervoer
 • Op welke manier is vervangend vervoer geregeld in de leaseofferte
  • Niet
  • Per direct
  • Na 24 uur
 • Indien vervangend vervoer na 24 uur in de offerte is opgenomen voor wie komen dan de kosten voor de eerste 24 uur
  • Kosten vervangend vervoer eerste 24 uur altijd voor rekening klant
  • Kosten vervangend vervoer indien wachttijd langer dan 24 uur bedraagt, altijd voor rekening leasemaatschappij
 • Klasse vervangend vervoer
  • Budget / klasse A (Opel Corsa / VW Polo)
  • Eén klasse kleiner dan leaseauto
  • Gelijkwaardig ten opzichte van leaseauto
 1. Hulpverlening
 • Op welke wijze is de hulpverlening geregeld bij pech of schade onderweg? Op nationaal niveau zijn er niet zoveel verschillen, maar bij pech / schade in het buitenland kunnen de leasemaatschappijen onderling wel verschillen. Denk hierbij aan de wachttijd, vergoeding extra kosten als bijvoorbeeld hotelovernachting etc.
 1. Tussentijdse beëindiging leasecontract
 • Het kosteloos eerder inleveren van een leaseauto is bij nagenoeg elke leasemaatschappij onmogelijk. Wat zijn dan de kosten als je voor de expiratiedatum van het leasecontract de auto wilt inleveren? Er zijn leasemaatschappijen die van te voren de kosten hiervan inzichtelijk maken, maar het grootste gedeelte van de leasemaatschappijen komt pas met een kostenplaatje op het moment dat u er om vraagt.
 1. Administratiekosten
 • Niet alle administratieve afwikkelingen zijn in het leasecontract opgenomen. Voor welke items worden extra kosten in rekening gebracht? Denk hierbij aan:
  • Bekeuringen
  • Aanpassen leasecontract
  • Berijderswisseling
  • Etcetera
 1. Rapportage
 • Op welke manier wordt u geïnformeerd over bijvoorbeeld contractafwijkingen?
 • Op welke manier kunt u informatie krijgen over uw leasecontract(en)?
  • Online
  • Offline
 • Op welke wijze heeft de berijder inzicht in bijvoorbeeld brandstofverbruik, bekeuringen en dergelijke?

Zoals u heeft gemerkt dient u behoorlijk wat vragen te beantwoorden wilt u leaseoffertes écht goed met elkaar vergelijken. En van diverse vragen haalt u niet direct het antwoord uit de leaseofferte.

Bij het bestellen van een leaseauto wilt u uiteraard een contract dat voldoet aan uw wensen en behoeften. Wilt u wel een leasecontract wat bij u past, maar wilt u er niet al teveel tijd aan besteden? Neem dan contact op met ons. Wij zijn niet gebonden aan automerk of leasemaatschappij en kunnen u daarom een eerlijk en onafhankelijk advies geven. Toegespitst op uw persoonlijke situatie. En omdat wij voor een groot aantal bedrijven de auto’s én leasecontracten regelen kunt u meeprofiteren van onze inkoopvoordelen. Advies op maat én de beste leasedeal, wij regelen het voor u!

 

Vergelijken van leaseoffertes in 12 stappen – Deel 1

appels met peren

Het vergelijken van leaseoffertes is minder eenvoudig dan u in eerste instantie zou denken. Leasing is namelijk een dienst en niet een (fysiek) product. Of je nu een Ford koopt of leaset bij een dealer in Groningen, Maastricht of het buitenland, overal kunt u dezelfde auto bestellen. Of u nu een auto leaset bij leasemaatschappij A of leasemaatschappij B, aan de auto verandert niets. Maar het wil niet zeggen dat beide leasemaatschappijen ook tegen dezelfde leasevoorwaarden de auto aanbieden. In de basis lijken veel leasemaatschappijen / leaseoffertes op elkaar. In de praktijk is geen leasemaatschappij hetzelfde!

In 12 stappen leggen wij u uit hoe u zo goed mogelijk leaseoffertes met elkaar kunt vergelijken. In deze blog de eerste 6 stappen. Let op: in dit overzicht gaan wij uit van operationele lease.

 1. Specificatie auto
 • Zijn de specificaties van het autotype, uitvoering en dergelijke gelijk?
 • Zijn al de (eventuele) fabrieksopties en dealeraccessoires in de offerte opgenomen?
 • Zijn in al de offertes de fiscale waardes gelijk? 
 1. Looptijd en jaarkilometrage
 • Zijn looptijd en jaarkilometrage gelijk?
 • Wat is het maximale totaalkilometrage?
 1. Reparatie, onderhoud en banden
 • Waar mag u terecht voor onderhoud en reparatie?
  • Vrije keuze of gestuurd door leasemaatschappij?
  • Merkdealer of universele garage?
 • Waar mag u terecht voor het vervangen van de banden?
  • Vrije keuze of gestuurd door leasemaatschappij?
  • Merkdealer of universele garage?
 • Bij welk restprofiel van de banden mogen de banden vervangen worden?
 • Zijn het aantal te vervangen banden in het leasecontract gelimiteerd of niet gelimiteerd?
 1. Winterbanden
 • Wat zijn de extra kosten van winterbanden?
 • Waar mag u terecht voor de winterbanden?
  • Vrije keuze of gestuurd door leasemaatschappij?
  • Merkdealer of universele garage?
 • Is de prijs van de winterbanden gebaseerd op 1set gedurende het leasecontract of is het niet gelimiteerd?
 1. Prijs meer of minder gereden kilometers
 • Wat zijn de tarieven die de leasemaatschappij hanteert als u meer of juist minder kilometers rijdt ten op zichtte van het leasecontract?
  • Tarieven zijn gelijk.
  • Meer gereden kilometers kost meer dan je aan minder gereden kilometers terug krijgt.
  • Worden de meer/minder gereden kilometers jaarlijks of pas aan het einde van de leaseperiode verrekend?
  • Bij jaarlijkse afrekening en verschillende tarieven in meer/minder gereden kilometers, wordt er dan aan het einde van de looptijd gesaldeerd?
 • Bij welke afwijking kan het leasecontract door de leasemaatschappij aangepast worden?
  • Het grootste gedeelte van de leasemaatschappijen heeft in hun algemene voorwaarden staan dat ze het leasecontract (eenzijdig) kunnen aanpassen indien de afwijking van het jaarkilometrage groter dan 10% is ten opzichte van het leasecontract. Let op: dit is hét verdienmodel van de leasemaatschappij!
  • De meeste leasemaatschappijen betalen maar maximaal 10% van het aantal minder gereden kilometers ten opzichte van het leasecontract terug
  • Er zijn leasemaatschappijen die van te voren financieel inzichtelijke maken wat de leaseprijzen zijn op verschillende jaarkilometrages. 
 1. Eigen risico
 • Wat is de hoogte van het eigen risico? In de praktijk geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de verzekeringspremie en dus de leaseprijs.
 • Wat is de hoogte van het eigen risico bij het vervangen van een voorruit?
  • Sommige leasemaatschappijen brengen het volledige eigen risicobedrag in rekening, andere leasemaatschappijen hanteren een verlaagd eigen risico
 • Wat zijn de kosten voor het repareren van een voorruit?
  • Sommige leasemaatschappijen brengen voor reparatie een bedrag in rekening, bij andere leasemaatschappijen is reparatie van de voorruit juist in de leaseprijs inbegrepen.
 • Is er sprake van een gestaffeld eigen risico?
  • Er zijn leasemaatschappijen die een vast bedrag per eigen risico in rekening. Andere leasemaatschappijen hebben een staffel. Voorbeeld: 1e eigen risico per kalenderjaar bedraagt € 150,- het 2e eigen risico € 250,- en vanaf de derde schade bedraagt het eigen risico € 450,-.
 • Is er sprake van een verhoogd eigen risico bij diefstal of inbraak?

Dit zijn de eerste 6 stappen die u kunt gebruiken bij het vergelijken van leaseoffertes. Hier kunt u de laatste 6 stappen lezen.

Het kan zijn dat u na deze 6 stappen denkt: er komt toch meer bij het vergelijken kijken dan ik had verwacht. En van diverse vragen haalt u niet direct het antwoord uit de leaseofferte.

Bij het bestellen van een leaseauto wilt u uiteraard een contract dat voldoet aan uw wensen en behoeften. Wilt u wel een leasecontract wat bij u past, maar wilt u er niet al teveel tijd aan besteden? Neem dan contact op met ons. Wij zijn niet gebonden aan automerk of leasemaatschappij en kunnen u daarom een eerlijk en onafhankelijk advies geven. Toegespitst op uw persoonlijke situatie. En omdat wij voor een groot aantal bedrijven de auto’s én leasecontracten regelen kunt u meeprofiteren van onze inkoopvoordelen. Advies op maat én de beste leasedeal, wij regelen het voor u!

 

Verschil Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV)

Naast het “standaard” verzekeren van een auto is het raadzaam om een of meerdere aanvullende verzekeringen af te sluiten. Twee van deze aanvullende verzekeringen zijn Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV). De namen lijken veel op elkaar, maar wat houden deze verzekeringen nu precies in? Een andere naam die voor Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV) gebruikt wordt is Personen Ongevallen Inzittendenverzekering (POI).

De Ongevallen Inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Deze verzekering keert een vast bedrag uit als u of uw passagiers overlijden of blijvend invalide raken bij een ongeval. Of u of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval maakt daarbij niet uit. Daarom keert de Ongevallen Inzittendenverzekering na een ongeval direct uit en hoeft u niet eerst te wachten tot de schuldvraag is beantwoord, wat soms maanden duurt.

Het bedrag dat de Ongevallen Inzittendenverzekering uitkeert, verschilt per verzekeraar en varieert tussen de 10.000 en 20.000 euro bij overlijden. Bij blijvende invaliditeit ligt de uitkering tussen de 20.000 en 50.000 euro.

De Schade Verzekering Inzittenden is, zoals de naam al zegt, een schadeverzekering. U krijgt bij schade niet een vast bedrag uitgekeerd, maar de verzekering vergoedt de daadwerkelijk schade van de inzittende. De verzekeraar vergoedt zowel letselschade als materiële schade. Ook wordt schade vergoedt aan spullen die u met de auto vervoerde tijdens het ongeval.

De dekking (het uit te keren bedrag) ligt een stuk hoger van bij de Ongevallen Inzittendenverzekering, namelijk rond de 1 miljoen euro. Naast letselschade wordt ook zaakschade vergoed. Ook bij de Schade Verzekering Inzittenden speelt de schuldvraag geen rol.

Belangrijkste verschillen ongevallen inzittendenverzekering en schade verzekering inzittenden.

Belangrijkste verschillen ongevallen inzittendenverzekering en schade verzekering inzittenden.

Advies

Welke verzekering past het beste bij u? Officieel mag MobilityMatch geen verzekeringsadvies geven omdat wij geen AFM-vergunning hebben. Daarom geven wij geen advies, maar zetten we de feiten op een rijtje. Een inzittenden verzekering wordt vaak afgesloten met het idee dat de passagiers bij een ongeval anders niet verzekerd zijn. Feitelijk is dit onjuist. Passagiers vallen onder de WA-dekking van de verzekeringsmaatschappij of de WA-dekking van de veroorzakende partij. Voor de bestuurder is de verzekering vooral van nut als hij zelf schuldig is aan het ongeval of als er geen schuldige valt aan te wijzen. De WA-verzekering keert dan namelijk niets uit en de bestuurder kan een groot deel van zijn eigen schade niet verhalen als hij het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. De zorgverzekering vergoedt weliswaar de medische kosten, maar niet de kosten van een uitvaart of blijvende invaliditeit. De schadeverzekering inzittenden vergoedt tot een bepaald maximum wel de werkelijke schade van de bestuurder en zijn passagiers. Het kan dan gaan om letselschade, schade aan bagage, gederfde inkomsten, smartengeld, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten. Aan u om te bepalen welke verzekering het beste bij u past… De meerprijs van de Schade Verzekering Inzittenden ten opzichte van de Ongevallen Inzittendenverzekering bedraagt hooguit enkele euro’s per maand.

Prijsvergelijk: het leasen van een auto

Vergelijk van financiële lease-offertes

Waar moet u op letten bij het vergelijken van financiële lease offertes? Financiële lease is niet meer dan het zakelijk financieren van de auto.  Servicegerelateerde elementen als onderhoud en verzekering dient u zelf te regelen. Dit maakt het vergelijken van offertes relatief eenvoudig. Toch zijn er verschillen. Voorbeeld: wat zijn de financiële consequenties wanneer u een openstaand bedrag in een keer wilt aflossen, of wanneer u de auto wilt inruilen binnen de leaseperiode? Steeds vaker hebben automerken acties waarbij u bijvoorbeeld een contract voor financiële lease kunt afsluiten tegen 2% rente. Dit is een scherp rentepercentage, maar vaak een sigaar uit eigen doos. Deze rente wordt mogelijk gemaakt door de importeur / dealer omdat zij zelf een deel van de rentekosten betalen.  En dit gaat ten koste van de korting die u krijgt, waardoor het te financieren bedrag hoger wordt.

Vergelijk van operationele lease-offertes

Het vergelijken van offertes op basis van operationele lease is niet eenvoudig. Servicecomponenten als onderhoud, vervangend vervoer en verzekering maken in de meeste gevallen onderdeel uit van de offerte. De voorwaarden van de leasemaatschappijen kunnen onderling enorm verschillen. Onderstaand een aantal zaken waar u op dient te letten bij het vergelijken van offertes. Zodat u appels met appels kunt vergelijken en achteraf niet negatief verrast wordt.

Onderhoud

 • One-stop-shopping. Kunt u voor de onderhoudsbeurten en eventuele reparaties bij uw dealer om de hoek terecht? Of bepaalt de leasemaatschappij waar u naar toe moet? In het laatste geval betekent dit dat u om moet rijden. En dat kost tijd. En tijd kost geld!
 • Zijn al de onderhouds- en reparatiekosten voor rekening van de leasemaatschappij? Of zijn er voor een x-bedrag aan kosten in het contract opgenomen, zodat bij overschrijding van het budget u de extra kosten krijgt doorbelast (dit komt regelmatig voor bij het leasen van gebruikte auto’s)?

Vervangend vervoer

 • Kosten voor het vervangend vervoer worden vaak door de leasemaatschappij gedekt wanneer de onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden langer dan een dag duren. Worden de kosten van de eerste dag ook gedekt?
 • Hoe is het vervangend vervoer geregeld? Heeft u recht op een gelijkwaardige auto bij vervangend vervoer, of krijgt u een auto uit een kleinere klasse?

Verzekering

 • Heeft een niet-verhaalbare schade invloed op de verzekeringspremie?

Contractkilometers

 •  Bij welke afwijkingspercentage ten opzichte van de contractkilometers wordt het leasecontract aangepast?

Ik kan nog vele andere aspecten benoemen, maar dan wordt deze blog te lang. Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp, of wilt u weten of uw huidige leasecontracten tegen de juiste voorwaarden zijn afgesloten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.