De voordelen van track en trace systemen

Verminder autokosten met een track en trace systeem

Of u nu werkgever, werknemer of zzp’er bent, uiteindelijk draait alles in uw bedrijf om het zo efficiënt mogelijk omgaan met tijd, geld en resources. Heeft u een auto van de zaak of bezit u een wagenpark, dan kunt u aanzienlijk besparen op autokosten. Het track en trace systeem biedt u dé oplossing voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

Hoe werkt een track en trace systeem?

Automatische kilometerregistratiesystemen maken het mogelijk om, via een in de auto te plaatsen black box met gps tracker, nauwkeurig te administreren waar, wanneer en hoeveel kilometer een auto van de zaak aflegt voor privé en zakelijke doeleinden. De afgelegde ritten worden op deze manier real time (actueel) in een online overzicht inzichtelijk gemaakt.

Track en trace

Voordelen van een track en trace systeem

Een track & trace systeem biedt zowel voordelen voor werkgevers met een wagenpark, als voor werknemers met een auto van de zaak en voor zelfstandige ondernemers zonder personeel met een auto van de zaak.

– Bewijslast richting belastingdienst

Als u zakelijk een auto rijdt, maar niet privé in de auto rijdt dient u een registratie van al uw ritten bij te houden om naar de belastingdienst te kunnen bewijzen dat u alleen zakelijk rijdt. Met een track & trace systeem houdt u eenvoudig uw ritten bij. Dit scheelt u veel administratieve rompslomp.

– Realtime inzicht

Dankzij een track & trace systeem is het voor u direct inzichtelijk waar uw auto’s zich bevinden. Ideaal voor het efficiënter inplannen van personeel of om een spoedklus toe te wijzen aan de persoon die zich het dichtst in de buurt van de spoedklus bevindt. Een efficiëntere planning zorgt voor een hogere productiviteit, minder gereden kilometers en lagere wagenparkkosten.

– Efficient wagenpark beheer

Dankzij de exacte bepaling van de kilometerstanden via track & trace is het eenvoudig om uw wagenpark tijdig in te plannen voor de reguliere onderhoudsintervallen. Daarnaast wordt ook de gereden snelheid bijgehouden. Hoe harder er gereden wordt, hoe hoger het brandstofverbruik. Dankzij track & trace kunt u zo eenvoudig sturen op het besparen op de brandstofkosten.

– Bewijslast richting klanten

Berekent u de reistijd door aan uw klanten? Is het voor u of uw klanten van belang om te weten hoe lang uw personeel bij de klant is geweest? Door middel van track & trace is dit eenvoudig aan te tonen.

Hoe kiest u een track en trace systeem?

Heeft u een auto van de zaak en kiest u voor een track & trace systeem dan ontzorgt u uzelf. Het systeem genereert automatisch een nauwkeurig rittenoverzicht, met behulp van het gps voertuigvolgsysteem, en het laat zowel real time online zien waar uw wagens zich bevinden. Het is wel verstandig om te kiezen voor een gps volgsysteem dat geregistreerd staat onder het Keurmerk RRS (Keurmerk Ritregistratiesystemen). Met een track en trace systeem met het Keurmerk RRS bent u er zeker van dat de rittenregistratie ook door de Belastingdienst erkend en goedgekeurd wordt.

Wilt u meer weten over track en trace systemen die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst? Lees meer informatie op de website van RouteVision

Deze blog is geschreven in samenwerking met RouteVision

Bijtelling 2017: De veranderingen

Bijtelling! De afgelopen jaren ging het bij de zakelijke rijders vooral over de bijtelling. Het fiscale beleid van de overheid was gebaseerd op het vergroenen van het wagenpark. Dat het de overheid in euro’s meer heeft gekost dan het op basis van CO2- reductie gerechtvaardigd kan worden is ondertussen wel duidelijk. Vandaar dat de overheid de fiscale stimulering begin dit jaar flink heeft versoberd. En in 2017 wordt de bijtelling wederom versobert zodat het nog minder interessant wordt om in een plug-in hybride auto te rijden.

Nog maar twee bijtellingscategorieën

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën: 4% bijtelling voor auto’s die alleen op elektriciteit rijden. Denk bijvoorbeeld aan de Tesla Model S, Renault Zoë, Nissan Leaf en VW e-Golf. Alle overige auto’s krijgen een bijtellingspercentage van 22%. Dus ook de auto’s met zogenaamde plug-in hybride aandrijving zoals bijvoorbeeld de VW Passat en Golf GTE, Audi Q7 e-tron en Volvo XC90 T8. Als u dit jaar nog zo’n auto koopt of leaset profiteert u voor 60 maanden van 15% bijtelling.

Bijtelling 2016 - 2017

Bijtelling voor auto’s met kentekenregistratie tot 31 december 2016

Leidend voor de bijtellingspercentage zijn de fiscale regelingen die op het moment van de eerste kentekenregistratie van toepassing waren. Het bijtellingspercentage is geldig voor een periode van 60 maanden, ingaande vanaf eerste kentekenregistratie. Het maakt hierbij niet uit dat de auto in de tussentijd van berijder en/of eigenaar wisselt.

Voorbeelden:

Een Mitsubishi Outlander PHEV met kentekenregistratie 1 december 2013 heeft tot en met 30 november 2018 een bijtellingspercentage van 0%. Vanaf 1 december 2018 geldt een bijtellingspercentage van 22%

Een VW Golf GTE met kentekenregistratie 15 december 2015 heeft tot en met 14 december 2020 een bijtellingspercentage van 7%. Vanaf 15 december 2020 geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Een Renault Kadjar met kentekenregistratie 1 augustus 2015 heeft tot en met 31 juli 2020 een bijtellingspercentage van 25%. Vanaf 1 augustus 2020 geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Een Tesla Model S met kentekenregistratie van 1 augustus 2016 heeft een bijtellingspercentage van 4% tot 31 juli 2021. Vanaf 1 augustus 2021 zal een nieuw bijtellingspercentage gelden, maar daar is nu nog niks over bekend.

Wat te doen?

Dit jaar kunt u nog profiteren van het lage bijtellingspercentage van 15%. Voor de gemiddelde Audi Q7 e-tron of Volvo XC90 T8 scheelt dit al snel € 3.500 netto op jaarbasis aan bijtelling. Als u een auto wilt leasen die nu in de 25% bijtellingsklasse valt, is het wellicht verstandig om te wachten tot 1 januari 2017. Op basis van een fiscale waarde van € 30.000,- en 40.2% loonbelasting scheelt dit ruim € 350,00 netto op jaarbasis.

Benieuwd wat voor u de beste optie is qua bijtelling? Of wilt u als MKB-bedrijf of zelfstandig professional weten wat voor u het beste leaseoplossing is? MobilityMatch helpt u graag! Dat bespaart u een hoop uitzoekwerk en dus tijd. Daarnaast regelt MobilityMatch voor de beste deal!

Fiscaliteiten 2016 – 2020

De afgelopen jaren werd het fiscale beleid voor auto’s gekenmerkt door vergroening. Dat heeft geleid tot een complex systeem en tot marktverstoring. Daarnaast hebben de fiscale maatregelen van de overheid geen efficiënte bijdrage geleverd aan een schoner en zuiniger wagenpark. De verhouding tussen fiscale stimulans en (echte) CO2 reductie is totaal uit balans.

Eenvoudigere bijtellingscategorieën

Het kabinet wil de autobelastingen daarom van 2017 tot en met 2020 eenvoudiger maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst. Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot.

Concreet betekenen de plannen dat de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% blijft (vanaf 2019 tot een catalogusprijs van 50.000 euro, het deel daarboven 22%). Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km gaan bij een eerste tenaamstelling in 2017 naar 17% bijtelling, in 2018 naar 19% en in 2019 naar 22% bijtelling. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling per 2017 naar 22%.

Bijtelling 216-2020

Verlaging BPM

De aanschafbelasting BPM gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%. Eigenaren van oude diesels die zonder fabrieksroetfilter zijn geleverd, gaan vanaf 2019 meer betalen. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km blijft het halftarief dat in 2016 gaat gelden, ook in 2017 en 2018 nog van kracht. Wel vervalt dan de forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Voor 2019 en 2020 komt er voor deze auto’s in plaats van het halftarief een forfaitaire aftrek van 300 kg op de gebruikelijke tariefindeling van de MRB.

De wetsvoorstellen die uit de Autobrief II voortvloeien worden dit najaar behandeld in de Tweede Kamer. De nieuwe wetgeving gaat dan per 2017 in.

Bron: Auto & Fiscus

Prinsjesdag 2014

Elk jaar veranderen er weer veel zaken op het gebied van fiscale zaken. Zeker als het gaat om auto’s. In deze blog een kort en bondig overzicht van de veranderingen in 2015.

Bijtelling

Per 2015 worden de CO2-normen voor de 14%- en de 20%-bijtelling weer aangescherpt. Daarbij verdwijnt het verschil tussen benzine- en dieselauto’s. Zowel voor benzine- als voor dieselauto’s geldt bij een eerste tenaamstelling vanaf 2015 een bijtelling van 14% als de CO2-uitstoot niet meer is dan 82 gram/km. Daarboven is de 20%-bijtellingscategorie van kracht, mits de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram/km.
Over de verdere toekomst van de bijtelling, dat wil zeggen vanaf 2016, zal het kabinet binnenkort de zogenaamde Autobrief 2 bij de Tweede Kamer aanbieden. Naar algemeen wordt aangenomen, verdwijnt daarbij de bijtellingsdifferentiatie op basis van de CO2-uitstoot en zal een bijtellingskorting alleen van kracht blijven voor elektrische voertuigen.

Voor elektrische auto’s blijft de bijtelling in 2015 4%. Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km blijft de bijtelling 7%. Beide categorieën hebben in 2015 ook nog een MRB-vrijstelling.

BPM

Per 2015 wordt de vrijstelling van de BPM voor de meest zuinige auto’s beperkt tot volledig elektrische auto’s. Op plug-in hybride auto’s en zeer zuinige benzine- en dieselauto’s wordt vanaf 2015 BPM verschuldigd. Daarvoor wordt een extra schijf ingevoerd voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 82 gram/km. Die schijf bevat een vast basistarief van € 175 en daarnaast een heffing van € 6 per gram CO2-uitstoot.

BPM bij invoer

Het gebruik van taxatierapporten voor het vaststellen van de bpm bij import van gebruikte auto’s wordt beperkt. Taxatierapporten mogen vanaf volgend jaar alleen nog gebruikt worden voor auto’s met schade die meer is dan de normale gebruiksschade, en voor niet in een koerslijst opgenomen zeldzame auto’s. Voor alle andere auto’s wordt de waarde bepaald aan de hand van een forfaitaire tabel of met een algemeen toegepaste koerslijst. Dit moet zorgen voor een eenvoudiger uitvoering van de BPM-regels door de Belastingdienst en voor bestrijding van misbruik van de taxatiemogelijkheden.

BPM vrachtauto’s

Daarnaast scherpt het kabinet de fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een dubbele cabine aan. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden vanaf 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Het gaat bijvoorbeeld om grote voertuigen als de Dodge Ram 3500 en de Chevrolet Silverado. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto’s vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

Bron: www.autoenfiscus.nl  

Fiscaliteiten 2014

Elk jaar veranderen er weer veel zaken op het gebied van fiscale zaken. Zeker als het gaat om auto’s. In deze blog een kort en bondig overzicht van de veranderingen dit jaar.

Motorrijtuigenbelasting

De afgelopen jaren waren veel auto’s vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting of houderschapsbelasting genoemd). Vanaf 1 januari 2014 dient er voor auto’s met een CO2 uitstoot hoger dan 50 gr / km motorrijtuigenbelasting betaald te worden. Auto’s als Volvo V60 Plug-in Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV en Renault Zoë zijn nog vrijgesteld van deze belasting tot 1 januari 2014

Bijtelling

Ieder jaar worden de bijtellingsregels scherper gesteld. Deze tabel geldt voor auto’s waarvan het eerste kenteken is afgegeven in 2014. Voor een auto met de eerste kentekenregistratie in 2012 geldt dus de bijtellingsregels van 2012!

Bent u op zoek naar een auto in een bepaalde bijtellingscategorie? Gebruik dan deze handige bijtellingszoeker van Autoweek.

KIA

KIA staat voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Alleen bedrijfsauto’s komen vanaf 2014 nog in aanmerking voor de KIA-regeling. Voor meer informatie kijkt u op de website van de belastingdienst.

MIA

MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Volledig elektrisch aangedreven voertuigen zijn onder de nieuwe code G 3110 opgenomen in de Milieulijst 2014. De investeringen in deze bedrijfsmiddelen komen tot een investeringsbedrag van € 50.000 in aanmerking voor 36% MIA.

Zogenoemde plugin-hybride personenauto’s zijn onder de nieuwe codes D 3111 en E 3112 opgenomen in de Milieulijst 2014. De code D 3111 ziet op plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 gram per kilometer. De MIA bedraagt dan 27% en geldt tot een investeringsbedrag van € 35.000. Onder code E 3112 valt de plugin-hybride personenauto met een CO2-uitstoot van 31 tot en met 50 gram per kilometer. Deze investering komt tot maximaal € 12.500 in aanmerking voor 13,5% MIA.

Daarnaast staat in 2014 de aardgasauto voor zakelijk vervoer op de milieulijst. Deze investering, mits het geen bestelauto of taxi is, komt voor de helft van de investering in aanmerking voor 13,5% MIA

Voor meer informatie kijkt u op de website van de belastingdienst.

Advies

Wat betekenen deze fiscale veranderingen voor uw bedrijf? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met uw leaseregelement? Moet ik mijn nieuwe Volvo V60 Plug-in Hybrid op de balans activeren, of is misschien het operationeel leasen van deze auto aantrekkelijker? Allemaal vragen waar Mobility Match antwoord op heeft. Neem contact op voor een kosteloos adviesgesprek.

Bronnen:
www.autoenfiscus.nl
www.belastingdienst.nl 

Prinsjesdag 2012: fiscale maatregelen autobelastingen

Het demissionaire kabinet heeft vandaag, 18 september 2012, de miljoenennota, het belastingplan 2013 en de andere fiscale wetsvoorstellen voor 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste maatregelen voor de automobilist zijn als volgt.

Het demissionaire kabinet heeft vandaag, 18 september 2012, de miljoenennota, het belastingplan 2013 en de andere fiscale wetsvoorstellen voor 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste maatregelen voor de automobilist zijn als volgt.

Woon-werkverkeer met eigen auto

Werknemers en ondernemers die hun privéauto gebruiken voor hun werkzaamheden kunnen thans gebruikmaken van een onbelaste vergoedingsmogelijkheid van 19 eurocent per kilometer. Dat geldt zowel voor het woon-werkverkeer als voor overige zakelijke ritten. Voor het woon-werkverkeer zal die onbelaste vergoedingsmogelijkheid vanaf 2013 vervallen.

Onder woon-werkverkeer wordt daarbij verstaan: Iedere reis waarbij heen of terug wordt gereisd tussen de woning en de overeengekomen vaste werkplaats(en). Ook telt als woon-werkverkeer mee het op regelmatige basis reizen tussen de woning en een werkplaats waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht (behalve als niet langer dan een jaar naar die werkplaats wordt gereisd). Van op regelmatige basis reizen is in ieder geval sprake als doorgaans op ten minste één dag in de week naar een bepaalde werkplaats wordt gereisd.

Het nu alvast vooruitbetalen van de reiskostenvergoedingen voor reizen vanaf 1 januari 2013 wordt bestreden door een specifieke maatregel die vergoedingen die na 18 september 2012, 16.00 uur worden verstrekt, voor de belastingheffing toerekent aan het tijdvak waarin daadwerkelijk gereisd wordt.

Woon-werkverkeer met auto van de zaak

Ook voor de bijtelling van de auto van de zaak (ongeacht of dit een personenauto of een bestelauto is), tellen de woon-werkkilometers vanaf 2013 mee als privégebruik. Voor de berijders van een auto van de zaak voor wie ook nu al de volledige bijtelling geldt, verandert er hierdoor niets. Voor degenen die hun auto thans privé niet voor meer dan 500 kilometer per jaar gebruiken, tellen de woon-werkkilometers vanaf 2013 mee als privégebruik zodat in vrijwel alle gevallen de bijtelling alsnog van kracht zal worden. Wel geldt onderstaande overgangsregeling.

Overgangsregeling woon-werkverkeer

Voor bestaande situaties gaat overgangsrecht gelden. Daarbij wordt aangesloten bij de datum van het definitieve Lenteakkoord: 25 mei 2012. Auto’s die voor die datum zijn aangeschaft of leasecontracten die voor die datum zijn ingegaan, worden gedeeltelijk ontzien. Berijders van deze auto’s kunnen een rittenregistratie blijven bijhouden ter voorkoming van de bijtelling. Berijders van een bestelauto met een zogenaamde Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik kunnen ook onder de overgangsregeling vallen.
In deze gevallen telt het woon-werkverkeer dan nog niet mee als privégebruik. Wel geldt in deze situaties een bijtelling ter grootte van een kwart van de normale bijtelling. Die overgangsregeling geldt dan zolang de auto op de balans van de onderneming staat c.q. het leasecontract loopt, maar uiterlijk tot en met 31 december 2016.

Politieke situatie

Bovenstaande maatregelen, in de wandelgangen ook wel ‘forenzentaks’ genoemd, vloeien voor uit het Lenteakkoord van een aantal Tweede Kamerfracties. De huidige coalitieonderhandelingen en de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer kunnen er toe leiden dat bovenstaande maatregelen alsnog geen doorgang vinden. Dat zal later dit najaar blijken.

Schorsingstermijn motorrijtuigenbelasting

In de motorrijtuigenbelasting wordt de minimale schorsingstermijn waarbij geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd is voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen verkort van drie maanden tot een maand. Daarmee is de minimale schorsingstermijn nu voor alle categorieën motorrijtuigen gelijk.

In een eerder stadium zijn al de volgende wetswijzigingen door het parlement aangenomen.

Aanscherping CO2-uitstootnormen bijtelling en BPM

Evenals dit per 1 juli 2012 het geval was, worden ook per 1 januari 2013 de CO2-normen van de verlaagde bijtellingscategorieën en de CO2-normen van de BPM-schijven bijgesteld op basis van de technische vooruitgang. Tevens zal de BPM vanaf 2013 geheel op basis van de CO2-uitstoot worden geheven en speelt de catalogusprijs daarbij geen rol meer.

Voor nieuwe situaties betekent dit dat de 14%-bijtelling en de BPM-vrijstelling vanaf 1 januari 2013 slechts gelden bij een CO2-uitstoot kleiner dan 89 gram/km bij een dieselauto en kleiner dan 96 gram/km in andere gevallen. Voor de 20%-bijtelling gaat de bovengrens naar 112 gram/km (diesel) en 124 gram/km (overige brandstoffen).

Verhoging btw-tarief

Het algemene btw-tarief wordt op 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Het verhoogde percentage is van kracht op leveringen en diensten die vanaf 1 oktober 2012 worden verricht.

Eurovignet

Het eurovignet voor vrachtauto’s zou volgend jaar worden afgeschaft. Die afschaffing gaat echter niet door. Dat betekent dat ook de compenserende verhoging van de motorrijtuigenbelasting niet doorgaat. Redenen zijn de vertraging in de afschaffing van het eurovignet in andere deelnemende landen en de verslechtering van de internationale concurrentiepositie voor Nederlandse vervoerders.

Lenteakkoord. De fiscale regels met betrekking tot mobiliteit.

In de op 25 mei 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden Voorjaarsnota 2012 zijn de uitgewerkte plannen uit het Lenteakkoord opgenomen. Voor de fiscale regels met betrekking tot mobiliteit betekent dit het volgende.

In de op 25 mei 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden Voorjaarsnota 2012 zijn de uitgewerkte plannen uit het Lenteakkoord opgenomen.
Voor de fiscale regels met betrekking tot mobiliteit betekent dit het volgende.

Reiskostenvergoedingen

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt ongeacht de wijze van vervoer: dus zowel voor auto, openbaar vervoer als fiets.

De vergoeding voor de zakelijke reizen, eveneens voor alle vervoerswijzen, kan in 2013 nog wel onbelast worden vergoed, de huidige regeling van 19 eurocent per kilometer blijft voor die maatregelen gehandhaafd.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het budgettaire beslag (600 miljoen euro) van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen toegevoegd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het percentage van de werkkostenregeling gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en loopt op naar 2,1% vanaf 2014.

Vanaf 1 januari 2014 vervalt dan de gerichte vrijstelling van 19 eurocent per kilometer. De vergoeding van de zakelijke reizen kan dan – voor zover daarbinnen nog ruimte beschikbaar is – plaatsvinden binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die worden gemaakt met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de auto van de zaak of de leaseauto) aangemerkt als privékilometers. De tegenbewijsregeling bij een jaarlijks privégebruik van maximaal 500 kilometer wordt daarmee moeilijker toepasbaar.

Overgangsregeling

OV-abonnementen (trein, tram, bus, metro) die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan worden gerespecteerd voor hun gehele (resterende) looptijd. Hierdoor blijven de woon-werkkilometers die met dat abonnement worden afgelegd, onbelast.

Ten aanzien van het overgangsrecht voor de bijtelling is in de voorjaarsnota alleen een passage opgenomen voor leaseauto’s. De overgangsregeling “heeft alleen betrekking op leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en op mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hun leaseauto”, zo staat er letterlijk. Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017.

De berijders worden niet volledig ontzien, maar gaan 25% van de eigenlijk verschuldigde bijtelling betalen, dat wil zeggen 25% van 25%, 25% van 20% of 25% van 14%, afhankelijk van de zuinigheidscategorie van de auto.

Deze overgangsregeling geldt overigens alleen indien de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt wordt tot maximaal 500 km per jaar. Stijgt het overige privégebruik tot boven de 500 km per jaar, dan is voor die auto de volledige bijtelling verschuldigd. Ook bij het aangaan van een nieuw leasecontract of verlenging van het bestaande contract gaat het normale bijtellingsregime gelden.

De opbrengst van dit overgangsrecht kan volgens de Voorjaarsnota worden ingezet ten behoeve van een oplossing voor de eventuele bestelautoproblematiek. Verder zal nog worden gekeken naar de problematiek van werknemers in de ambulante sector, zoals de thuiszorg en de bouw. Uitwerking daarvan zal waarschijnlijk worden opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Bron: Auto en Fiscus

Versnelde afschrijving en milieu-investeringsaftrek

De nieuwe milieulijst voor het jaar 2012 is gepubliceerd. Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen voor personen- en bestelauto’s op een rijtje gezet.

Mogelijkheden

Investeringen die op de milieulijst voorkomen, komen in aanmerking voor versnelde afschrijving en/of voor milieu-investeringsaftrek. De versnelde afschrijving levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een extra fiscale aftrekpost, die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.

Voorwaarden

Voor personenauto’s is een belangrijke constatering dat de milieulijst 2012 niet veel afwijkt van de lijst voor het jaar 2011. Op een elektrische auto of een plug-in hybride auto met een CO2-uitstoot lager dan 50 gram/km kan ook in 2012 versneld worden afgeschreven en geldt de MIA van 36%. Ook oplaadpunten komen hiervoor in aanmerking.

Auto’s die qua CO2-uitstoot in aanmerking komen voor 14% bijtelling, kunnen ook profiteren van versnelde afschrijving. Opvallend is wel dat voor de versnelde afschrijving op deze zeer zuinige auto’s vanaf 1 januari 2012 al de nieuwe CO2-normen gelden die voor de bijtelling pas gaan gelden vanaf 1 juli 2012. Versnelde afschrijving is mogelijk als de uitstoot niet hoger is dan 91 gram/km bij dieselauto’s en 102 gram/km in andere gevallen.

Ook de aardgasauto blijft onder de regeling voor de versnelde afschrijving vallen. De regeling voor de hybride bestelauto is per 2012 vervallen.

Binnen 3 maanden aanmelden!

Om voor deze regelingen in aanmerking te komen moet de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen worden aangemeld bij Agentschap NL

Bron: Auto en Fiscus