Fiscaliteiten 2016 – 2020

De afgelopen jaren werd het fiscale beleid voor auto’s gekenmerkt door vergroening. Dat heeft geleid tot een complex systeem en tot marktverstoring. Daarnaast hebben de fiscale maatregelen van de overheid geen efficiënte bijdrage geleverd aan een schoner en zuiniger wagenpark. De verhouding tussen fiscale stimulans en (echte) CO2 reductie is totaal uit balans.

Eenvoudigere bijtellingscategorieën

Het kabinet wil de autobelastingen daarom van 2017 tot en met 2020 eenvoudiger maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst. Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot.

Concreet betekenen de plannen dat de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% blijft (vanaf 2019 tot een catalogusprijs van 50.000 euro, het deel daarboven 22%). Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km gaan bij een eerste tenaamstelling in 2017 naar 17% bijtelling, in 2018 naar 19% en in 2019 naar 22% bijtelling. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling per 2017 naar 22%.

Bijtelling 216-2020

Verlaging BPM

De aanschafbelasting BPM gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%. Eigenaren van oude diesels die zonder fabrieksroetfilter zijn geleverd, gaan vanaf 2019 meer betalen. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km blijft het halftarief dat in 2016 gaat gelden, ook in 2017 en 2018 nog van kracht. Wel vervalt dan de forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Voor 2019 en 2020 komt er voor deze auto’s in plaats van het halftarief een forfaitaire aftrek van 300 kg op de gebruikelijke tariefindeling van de MRB.

De wetsvoorstellen die uit de Autobrief II voortvloeien worden dit najaar behandeld in de Tweede Kamer. De nieuwe wetgeving gaat dan per 2017 in.

Bron: Auto & Fiscus

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *