Prinsjesdag 2014

Elk jaar veranderen er weer veel zaken op het gebied van fiscale zaken. Zeker als het gaat om auto’s. In deze blog een kort en bondig overzicht van de veranderingen in 2015.

Bijtelling

Per 2015 worden de CO2-normen voor de 14%- en de 20%-bijtelling weer aangescherpt. Daarbij verdwijnt het verschil tussen benzine- en dieselauto’s. Zowel voor benzine- als voor dieselauto’s geldt bij een eerste tenaamstelling vanaf 2015 een bijtelling van 14% als de CO2-uitstoot niet meer is dan 82 gram/km. Daarboven is de 20%-bijtellingscategorie van kracht, mits de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram/km.
Over de verdere toekomst van de bijtelling, dat wil zeggen vanaf 2016, zal het kabinet binnenkort de zogenaamde Autobrief 2 bij de Tweede Kamer aanbieden. Naar algemeen wordt aangenomen, verdwijnt daarbij de bijtellingsdifferentiatie op basis van de CO2-uitstoot en zal een bijtellingskorting alleen van kracht blijven voor elektrische voertuigen.

Voor elektrische auto’s blijft de bijtelling in 2015 4%. Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km blijft de bijtelling 7%. Beide categorieën hebben in 2015 ook nog een MRB-vrijstelling.

BPM

Per 2015 wordt de vrijstelling van de BPM voor de meest zuinige auto’s beperkt tot volledig elektrische auto’s. Op plug-in hybride auto’s en zeer zuinige benzine- en dieselauto’s wordt vanaf 2015 BPM verschuldigd. Daarvoor wordt een extra schijf ingevoerd voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 82 gram/km. Die schijf bevat een vast basistarief van € 175 en daarnaast een heffing van € 6 per gram CO2-uitstoot.

BPM bij invoer

Het gebruik van taxatierapporten voor het vaststellen van de bpm bij import van gebruikte auto’s wordt beperkt. Taxatierapporten mogen vanaf volgend jaar alleen nog gebruikt worden voor auto’s met schade die meer is dan de normale gebruiksschade, en voor niet in een koerslijst opgenomen zeldzame auto’s. Voor alle andere auto’s wordt de waarde bepaald aan de hand van een forfaitaire tabel of met een algemeen toegepaste koerslijst. Dit moet zorgen voor een eenvoudiger uitvoering van de BPM-regels door de Belastingdienst en voor bestrijding van misbruik van de taxatiemogelijkheden.

BPM vrachtauto’s

Daarnaast scherpt het kabinet de fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een dubbele cabine aan. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden vanaf 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Het gaat bijvoorbeeld om grote voertuigen als de Dodge Ram 3500 en de Chevrolet Silverado. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto’s vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

Bron: www.autoenfiscus.nl